Ֆորումի կանոնոդրությունը

Ֆորումի կանոնադրությունը

1. Մասնակիցների գրանցումը.
1.1. Գրանցվելով ֆորումում` մասնակիցը պարտավորվում է ենթարկվել այս կանոններին:
Վերադառնալ սկիզբ

1.2. Գրանցվելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային փոստի գործող հասցե:
Վերադառնալ սկիզբ

1.3. Դուք եք ընտրում Ձեր կեղծանունը: Ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնելու կեղծանվան գործունեությունը, եթե այն հակասում է ընդունված բարոյա-էթիկական նորմերին կամ վիրավորական է մյուս մասնակիցների համար: Մոլորություններից խուսափելու համար` արգելվում է կեղծանվան օգտագործումը, որը շատ նման է արդեն գոյություն ունեցողներին:
Վերադառնալ սկիզբ

1.4. Արգելվում է միևնույն մասնակցի բազմակի գրանցումը` անկախ դրա նպատակներից: Այսպիսի խախտումը դիտվում է որպես լուրջ խախտում, և կբերի տվյալ մասնակցի բոլոր գրառումների արգելափակման:
Վերադառնալ սկիզբ

1.5. Եթե դուք երկար ժամանակ ակտիվություն չեք ցուցաբերում ֆորումում, ապա Ձեր հաշվառման գրառումը կարող է ջնջվել:
Վերադառնալ սկիզբ

2. Վարքի կանոնները ֆորումում.
2.1. Չի կարելի խախտել բարոյականության և ցանցային էթիկետի նորմերը:
Վերադառնալ սկիզբ

2.2. Արգելվում է վրիավորական կամ ցենզուրայից դուրս բառերի և արտահայտությունների օգտագործումը:
Վերադառնալ սկիզբ

2.3. Արգելվում են բոլոր տեսակի գովազդները, բացառությամբ ադմինիստրացիայի հետ համաձայնեցվածների:
Վերադառնալ սկիզբ

2.4. Ձեր ստորոգրությունը չպետք է լինեի երկու տողից ավել: Վերոհիշյալ նորմերը վերաբերում են նաև ստորագրությանը:
Վերադառնալ սկիզբ

2.5. Չեն թույլատրվում միայն մեծատառերով կատարված գրառումները, որոնցում գերիշխում են մեծատառերը: Դրանք թույլատրվում են միայն բացառիկ դեպքերում, երբ դրանցից է կախված գրառման իմաստը:
Վերադառնալ սկիզբ

2.6. Թեմայում չի թույլատրվում կատարել գրառում, որը չի համապատասխանում թեմայի բովանդակությանը, շեղում է թեմայից:
Վերադառնալ սկիզբ

2.7. Չի թույլատրվում գրառումներում չարաշահել սմայլերի և (կամ) նկարների քանակը:
Վերադառնալ սկիզբ

3. Հաղորդագրությունների հրատարակումը.
3.1. Թեմայի անվանումը պետք է հստակ ինֆորմացիա արտահայտի պրոբլեմի էության մասին:
Վերադառնալ սկիզբ

3.2. Նոր թեմա ստեղծելուց առաջ համոզվեք, որ այն ստեղծում եք համապատասխան բաժնում և որ այդ հարցը մինչ այդ չի քննարկվել:
Վերադառնալ սկիզբ

3.3. Արգելվում է տարբեր բաժիններում ստեղծել նույն թեման կամ նույն հղումով հաղորդագրությունը տեղադրել տարբեր թեմաներում:
Վերադառնալ սկիզբ

3.4. Աշխատեք տառասխալներ չանել, դա բացասական տպավորություն է ստեղծում ձեր մասին:
Վերադառնալ սկիզբ

3.5. Երբ ստեղծում եք նոր թեմա տալ նրան իմաստալից անուն: Այն պետք է արտացոլի էությունը հարցը կամ հաղորդագրություն: Անթույլատրելի են` «Օգնություն եմ խնդրում», «Ես խնդիր ունենմ», մոդերատոր իրավունք ունի փակել թեման և ձեզ որպես բանավոր կամ գրավոր նախազգուշացում տալ.
Վերադառնալ սկիզբ

3.6. Ֆորումում հաղորդակցվեք միայն հայերեն տառերով և հայաերեն լեզվով
Վերադառնալ սկիզբ

4. Մասնակիցների և ադմինիստրացիայի փոխհարաբերությունները.
4.1. Ադմինիստրացիան առաջնորդվում է առողջ բանականությամբ և ներքին կանոնադրությամբ:
Վերադառնալ սկիզբ

4.2. Ադմինիստրացիայի (ադմինիստրատորների և մոդերատորների) գործողությունները չեն կարող դառնալ որևէ թեմայի քննարկման առարկա, բացի հատուկ այդ նպատակով նախատեսված թեմայի:
Վերադառնալ սկիզբ

5. Տնօրինությունն իրավունք ունի:
5.1. Նախազգուշացնել և սահմանափակել մուտքը դեպի ֆորումի եթե կխախտի այս կանոններից որևէ մեկը.
Վերադառնալ սկիզբ

5.2. Ջնջել կամ ձեւափոխել ձեր ստորագրությունը, մականունը կամ avatar համաձայն, վերոհիշյալ կանոնների.
Վերադառնալ սկիզբ

5.3. Կպատժվի որևէ ձև եթե վիրավորանք է հասցրել Ֆորումի անդամների կամ աշխատակազմին.
Վերադառնալ սկիզբ

5.4. Խմբագրել ձեր գրառումները, անունները այն օրենքով սահմանված կարգով և կիրառվող կանոնների համաձայն.
Վերադառնալ սկիզբ

6. Կարգի խախտման և տուգանք համապատասխանաբար
6.1. Վիրավորանքներ օգտվողներին տուգանք` 2 օր արգելելափակել
Վերադառնալ սկիզբ

6.2. Պատճենել avatar տուգանք` 1 օր արգելափակել
Վերադառնալ սկիզբ

6.3. Արգելված գովազդային,հղում,ստորագրման,թեման կամ թեմայի անունը տուգանք` գրավոր զգուշացումը, ապա 1 օր արգելափակում.
Վերադառնալ սկիզբ

6.4. Ստեղծել հաշիվ 2 կամ ավել տուգանք` առաջին Հաշվի արգելափակում 2 օր իսկ երկրորդ հաշվի արգելափակում ընդմիշտ
Վերադառնալ սկիզբ

Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոխել կանոնները: Փոփոխությունների մասին անպայման հայտնվում է մասնակիցներին: Բոլոր փոփոխությունները և նորամուծությունները կատարվում են հաշվի առնվելով մասնակիցների կարծիքները և շահերը:

cron